NIEUWS

In het noodopvangcentrum voor asielzoekers in Sijsele komen vandaag de eerste asielzoekers aan. De opvang gebeurt onder strikte voorwaarden.In februari was het al aangekondigd dat de voormalige legerkazerne in Sijsele terug dienst zal doen als noodopvang voor vluchtelingen. In de periode 2015-2016 werd eerder een tijdelijk noodopvangkamp ingericht in de kazerne. Toen werd aangegeven dat het Rode Kruis, die de opvang organiseert, een periode van 6 à 8 weken nodig heeft voor de inrichting.

Door de uitbraak van het coronavirus in ons land en de bijhorende strenge quarantainemaatregelen die sinds half maart van kracht zijn veronderstellen buurtbewoners dat de organisatie van de opvang uitgesteld zal worden. Ook stad Damme had aangedrongen op uitstel door de coronacrisis, maar voor Fedasil is dat niet haalbaar. Omdat het Klein Kasteeltje in Brussel gesloten werd bij de start van de coronacrisis is er opvangcapaciteit tekort in België.

Vanaf vandaag zullen verspreid over drie dagen telkens 15 asielzoekers naar Sijsele komen. Dat maakt een opvang van 45 asielzoekers in de eerste week. Of er volgende week nieuwe mensen zullen toekomen is onbekend. In totaal zullen er tot 300 asielzoekers opgevangen worden. De mensen verblijven in de woonblokken. Vroeger werd de opvang in de loodsen georganiseerd.

Met het Rode Kruis werd overeengekomen dat voor de duur van de coronacrisis alle bewoners medisch getest zullen worden. Burgemeester Joachim Coens benadrukt in het nieuws op Focus TV dat de mensen in het centrum moeten blijven.

Gemengde reacties

Voor de start van de coronacrisis waren er al heel wat gemende reacties van de inwoners in Sijsele. De meningen waren verdeeld. Er zijn inwoners die geen probleem hebben met de opvang. Maar er zijn ook inwoners met bezwaren.

Maar nu is de situatie veranderd. We leven in heel bijzondere tijden met strenge quarantainemaatregelen tegen het coronavirus, en dat al sinds half maart en nu tot 19 april, en mogelijks langer. Daardoor zien we bij de aankondiging van de opening van het asielcentrum op Facebook heel wat negatieve tot zelfs scherpe en gefrustreerde reacties. In de populaire Facebookgroep ‘Ge ziet van Siesjele als’ werd het bericht over de aankondiging met de reacties zelfs verwijderd. Volgens de beheerders werd de kritiek te erg tot zelfs racistisch en ook gekant tegen de beheerders en politiek. De beheerders roepen op om het gezellig te houden in de groep. Dat stuitte dan weer op mensen die daarmee betreuren dat ze hun mening niet meer kunnen uiten in de Facebookgroep.

Vooral de timing vinden de meesten slecht. Er zijn momenteel strenge quarantainemaatregelen met hoge boetes voor wie die niet naleeft. Verder heerst er grote bezorgdheid over de medische maatregelen tegen het coronavirus en de vrees dat de verspreiding van het virus daarmee aangewakkerd wordt.

Stad Damme benadrukt dat ze zelf niet beslissen over de komst van de asielzoekers maar wel extra beperkingen voor het opvangcentrum hebben kunnen afdwingen. En dat bovenop de maatregelen tegen het coronavirus. Zo mogen de asielzoekers het centrum niet verlaten om te winkelen of te gaan wandelen.

 

LIKE ONS OP FACEBOOK