NIEUWS

Onze politiezone Damme/Knokke-Heist gaat intenser samenwerken met de naburige politiezone van Brugge om zo een betere dienstverlening te geven.


Op 19 juni ondertekenden de politiezones Brugge en Damme/Knokke-Heist een protocol waarbij ze hun goede samenwerking officieel bekrachtigen en uitbreiden. Beide korpsen werken al jaren informeel samen en een officieel samenwerkingsakkoord was dan ook een logisch gevolg hiervan om dit ook op papier vast te leggen. Het akkoord werd door de korpschefs en burgemeesters van Brugge, Damme en Knokke-Heist ondertekend in het historische stadhuis van Damme. Het gaat om het meest verregaande politionele samenwerkingsakkoord in de provincie West-Vlaanderen.

Gevolgen

Er is echter geen sprake van een fusie. De bedoeling is de dienstverlening naar de bevolking verder te optimaliseren. Concreet zullen de beide politiezones elkaar op meer domeinen ondersteunen. Zo zullen ze elkaar helpen op vlak van personeel in grensgebieden om sneller ter plaatse te zijn. Zo zal een combi vanuit Brugge sneller in Sijsele zijn dan een combi vanuit Knokke-Heist. In Zeebrugge zal een combi vanuit Knokke-Heist dan weer sneller aanwezig zijn dan vanuit Brugge.

Verder kunnen beide zones gespecialiseerd materiaal van elkaar lenen. Ook de hondenbrigades zullen elkaar versterken.

Meer info over de samenwerking: https://www.politiebrugge.be/nieuws/nauwere-samenwerking-met-politie-dammeknokke-heist

LIKE ONS OP FACEBOOK