NIEUWS

In de Kerkakker in Sijsele werd de eerste ondergrondse glascontainer in groot Damme in gebruik genomen.De nieuwe glascontainer vervangt de vorige traditionele bovengrondse donkergroene metalen glasbol. De ondergrondse glasbol heeft een oppervlakte van 2 op 2 meter en is 2,35 meter diep. Er staan twee inwerpbuizen op: voor wit glas en voor gekleurd glas.

Het prijskaartje

De kostprijs bedraagt 8025 euro om exact te zijn. De helft hiervan wordt gefinancierd door stad Damme, de andere helft door FostPlus. Het stadsbestuur betaalde haar deel uit de opbrengst van de vergoeding die FostPlus jaarlijks betaalt aan IVBO voor het verzamelen van glas. Jaarlijks ontvangt stad Damme hiervoor 0,11 euro per inwoner.

Voordelen

Dit model van glascontainer biedt belangrijke voordelen. Allereerst is er minder geluidshinder doordat deze zich ondergronds bevindt. Ook de visuele hinder is voortaan beperkt omdat er geen metalen glasbol meer zichtbaar is. Uit ervaring met ondergrondse containers is gebleken er minder zwerfvuil achtergelaten wordt rond de kleinere inwerpzuilen. De inwerpbuizen moeten ook vermijden dat er zich glasscherven bevinden rond de container.

Bron foto’s: stad Damme

Op Google Street View kunnen we nog de vorige traditionele bovengrondse glascontainer zien. Deze foto’s dateren van september 2010.

 

De locatie

Voor deze primeur werd gekozen om de glascontainer in de Kerkakker nabij het Lindeplein in Sijsele te vervangen. De reden is dat deze zich in een woonwijk bevindt en daarmee dus meteen veel voordelen oplevert voor de buurtbewoners. Op sociale media merkten we al diverse positieve reacties.

Andere ondergrondse glascontainers

Ook buurgemeente Beernem zag het nut al in van dergelijke ondergrondse glascontainers. Daar zijn er al twee in gebruik genomen. Begin januari 2016 werd een eerste ondergrondse glasbol op de terreinen van sportpark Drogenbrood voorzien. In november vorig jaar werd er een tweede geïnstalleerd in de Sint-Andreaslaan.

LIKE ONS OP FACEBOOK