NIEUWS

Op kermiszaterdag 23 september organiseren WVI en Stad Damme geleide bezoeken aan de kazernesite in Sijsele gevolgd door een dialoog over de toekomst van de site.Sluiting kazerne Sijsele

In oktober 2009 besloot de regering dat de kazerne in Sijsele gesloten moest worden. De kazerne droeg officieel de naam 51ste Bataljon Logistiek. Dit kaderde in een bezuinigingsplan van defensie waarbij er in totaal 23 legerkazernes in Vlaanderen gesloten werden. Er waren toen ruim 300 militairen gelegen in Sijsele. De militairen werden overgeplaatst naar andere kazernes.

Na de sluiting ging Stad Damme de met intercommunale WVI aan de slag om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen voor de kazernesite in Sijsele. Daarbij zouden er woningen, bedrijven en recreatie voorzien worden. Maar de bodem is echter verontreinigd met zware metalen. De sanering door defensie en de grote kosten die eraan verbonden zijn vertraagde de realisatie.

Functie als noodopvangcentrum

Door de grote stroom vluchtelingen in onder meer België als gevolg van de oorlog in Syrië moesten er extra opvangcentra voorzien worden. Op 28 augustus 2015 werd bekend gemaakt dat de kazernesite in Sijsele een noodopvangcentrum zou worden om asielzoekers tijdelijk in onder te brengen. De opvang gebeurde door het Rode Kruis Vlaanderen dat in allerijl de loodsen klaarmaakte voor noodopvang. Er werd in samenwerking met de VDAB een jobdag georganiseerd om de 35 nieuwe openstaande vacatures voor het opvangcentrum in te vullen. Het is de eerste keer dat Rode Kruis-Vlaanderen asielzoekers in een dergelijk kamp opvangt.

Op 4 september 2015 kwamen de eerste vluchtelingen aan in de kazernesite. Dat verliep echter niet zonder slag of stoot. Tegenstanders protesteerden bij aankomst van de eerste bussen. Er heerste een grote vrees in het rustige Sijsele voor een vreemdelingeninvasie. Er werd gevreesd voor een toename van de criminaliteit en eventuele aanslagen van IS-militanten. Sijsele haalde in die periode vaak het nationale nieuws over de vluchtelingenopvang. En in het najaar van 2015 werd er de 4-delige reeks ‘De Bril van Martin’ gemaakt door Vier over de vluchtelingenopvang in Sijsele met presentator Martin Heylen.

Om de bevolking gerust te stellen werd er een kijkdag georganiseerd waarbij de bevolking met geleide rondleidingen in de kazernesite zelf kon vaststellen hoe de werking eraan toe gaat. In de piekperiode vonden er ruim 400 vluchtelingen een onderdak. Dat grote aantal gaf vaak spanningen. In het noodopvangkamp was er niet veel comfort en privacy. Zo sliepen er tot 8 personen in een slaapruimte. Er waren ook vele asielzoekers die een trauma hadden meegemaakt in de oorlog in Syrië. Maar na ruim een jaar sloot het noodopvangcentrum in Sijsele op 30 september 2016. De vluchtelingen gingen dan naar de gewone opvangcentra van Rode Kruis Vlaanderen en Fedasil.

Project ‘wijk van de toekomst’

Stad Damme wilde daarna zo snel mogelijk het project voor een nieuwe bestemming voor de kazernesite terug opstarten. Het project kreeg daarbij de naam: wijk van de toekomst. De bedoeling blijft om woningen, bedrijven en recreatie op de site te voorzien.

Naar aanleiding van Sijsele kermis organiseert stad Damme en WVI een publieksmoment over de wijk van de toekomst op kermiszaterdag 23 september. In de voormiddag zijn er tussen 10 en 12 uur geleide bezoeken op de kazernesite (Dorpsstraat 188). In de namiddag is er om 14 uur en om 17 uur een infomoment in de Cultuurfabriek in Sijsele (Stationsstraat 22). De bezoekers krijgen er info over de eerste visie en de aanpak van het aangestelde ontwerpbureau. Daarna krijgen de aanwezigen de kans hun mening te delen, vragen te stellen aan de deskundigen en ideeën te geven voor de herontwikkeling. De toegang is gratis en je hoeft je niet vooraf in te schrijven voor de begeleide rondleidingen en de twee infomomenten.

Meer info

LIKE ONS OP FACEBOOK